Upośledzenie umysłowe - objawy i leczenie

Porozmawiaj o zdrowiu, zaczerpnij porady - anonimowo i darmowo.

Dowiedz się wszystkiego o chorobach - poznaj ich przyczyny, objawy i leczenie.

Wejdź na czat

Strona główna » Choroby genetyczne » Upośledzenie umysłowe
Upośledzenie umysłowe - objawy i leczenie

>

Choroba ta charakteryzuje się dość wyraźnym obniżeniem sprawności nie tylko intelektualnej, ale również zdolności społecznego przystosowania się. Upośledzenie umysłowe jest chorobą spotykaną dość często i, jak zakładają dane statystyczne, dotyka ona mniej więcej 1% ogólnej populacji.

Warto podkreślić, że w przypadku tej choroby mogą występować różne stopnie upośledzenia. Upośledzenie umysłowe może występować zatem w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

Stopień upośledzenia określany jest w pierwszej kolejności na podstawie wyników badań pozwalających ustalić iloraz inteligencji. Aby uzyskać wiarygodny wynik niezbędne jest zatem przeprowadzenie odpowiednich testów psychologicznych. Choć iloraz inteligencji jest podstawową informacją, która pozwala określić stopień upośledzenia umysłowego pacjenta, ważne jest również zbieranie innych informacji zezwalających na określenie, w jakim stopniu pacjent może normalnie funkcjonować w społeczeństwie i z jakimi zadaniami jest w stanie sobie samodzielnie poradzić.

Osoby, u których stopień upośledzenia umysłowego określono jako lekki, zazwyczaj wolniej rozumują i wolniej mówią, widoczne są również w ich przypadku poważne problemy związane z umiejętnością myślenia abstrakcyjnego. Nie oznacza to jednak, że ludzie zmagający się z problemem lekkiego upośledzenia umysłowego nie są w stanie normalnie funkcjonować. Wręcz przeciwnie. Wykonywanie podstawowych, codziennych czynności nie sprawia im w większości przypadków poważniejszych problemów, zaś dzięki odpowiedniej terapii z czasem mogą się usamodzielnić i wykonywać prostą pracę. Wiele osób z takim upośledzeniem umysłowym dobrze radzi sobie z obowiązkami zawodowymi, zaś pracodawcy cenią sobie ich sumienność i zaangażowanie w wykonywane czynności.

Więcej problemów mają ci, którzy cierpią na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Tu występują już bardziej widoczne problemy z mową, więcej problemów stwarza takim ludziom również wykonywanie codziennych, podstawowych czynności. Choć wymaga to dużego wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, osoby z umiarkowanym stopniem umysłowym są w stanie przystosować się do życia w społeczeństwie i wykonywać proste prace.

Znaczne upośledzenie umysłowe charakteryzuje się głębokimi zaburzeniami związanymi z mową, mniejsza jest również sprawność ruchowa takich osób. Niestety u osób tych bardzo często występują dolegliwości natury fizycznej, które dodatkowo utrudniają życie.

W przypadku osób, u których zdiagnozowano upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, problemów jest jeszcze więcej. Wiele osób ma tu poważne problemy z posługiwaniem się mową lub nie potrafi z niego korzystać w ogóle. Poważnie ograniczona jest w takim przypadku również zdolność samodzielnego poruszania się, zaś wielu pacjentom towarzyszą dodatkowe dolegliwości, jak wady związane z funkcjonowaniem narządu wzroku lub słuchu. Niestety, takie osoby wymagają już stałej opieki i nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać.

Warto wspomnieć również o przyczynach upośledzenia umysłowego, gdyż w tym temacie nadal pojawia się wiele przekłamań i niedomówień. Wśród licznych czynników, które przyczyniają się do występowania tej choroby, wymienić należy niektóre czynniki genetyczne. Genetyka nie jest jednak jedyną przyczyną występowania upośledzenia umysłowego. Niektórzy pacjenci cierpią na tę dolegliwość w efekcie wpływu szkodliwych czynników, którym zostali poddani jeszcze w okresie życia płodowego. Są i takie przypadki, że przyczyną choroby jest uraz porodowy lub czynniki, które zaistniały już po narodzeniu się dziecka, w pierwszych miesiącach jego życia. Do takich czynników najczęściej należą liczne urazy mechaniczne, zakażenia oraz zatrucia.


Inne choroby: