Schizofrenia - objawy i leczenie

Porozmawiaj o zdrowiu, zaczerpnij porady - anonimowo i darmowo.

Dowiedz się wszystkiego o chorobach - poznaj ich przyczyny, objawy i leczenie.

Wejdź na czat

Schizofrenia - objawy i leczenie

>

Ta choroba psychiczna jest dość częstą przypadłością, jednak wiedza na jej temat w dalszym ciągu nie jest zbyt powszechna. Schizofrenia wzbudza lęk, choć nie każdy z nas jest w stanie wyjaśnić, na czym na choroba polega. Czym zatem jest schizofrenia? W jaki sposób objawia się ta psychoza i w jaki sposób można z nią walczyć?

Schizofrenia, czyli…

Schizofrenia uciążliwa choroba psychiczna, a prowadzenie z nią walki jest poważnym zadaniem. Istnieje kilka typów tej choroby, stąd też różne są jej objawy. Nie ułatwia to ani diagnozy, ani leczenia. Do objawów dość częstych zalicza się zaburzenia myślenia oraz zachowania. Wiąże się to z fałszywą wizją świata oraz błędnym postrzeganiem tego, co dzieje się wokół. Chory na schizofrenię ma też poważne problemy ze swoim zachowaniem. Często tak mocno skupiony jest na własnych, wewnętrznych problemach, że traci kontakt z innymi ludźmi. Otoczenie przestaje go interesować, uboga staje się komunikacja oraz mimika. Porozumienia się z osobą chorą staje się zatem dla najbliższego otoczenia sprawą bardzo trudną. Choroba ta często wiąże się z takim problemem, jak omamy oraz urojenia. Stają się one przyczyną dalszych problemów z zachowaniem chorego, przy czym dość powszechne w przypadku schizofrenii są omamy słuchowe. Wielu chorych wyjaśnia przecież swe zachowania tym, że jakiś głos im rozkazał wykonać taką, a nie inną czynność. Najbardziej typowe dla tej choroby jest jednak rozczepienie osobowości, które przejawia się przede wszystkim brakiem zgodności pomiędzy myślami a uczuciami. Zaburzone rozumowanie i nieadekwatne reakcje sprawiają, że chory ma poważne problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Wielkim problemem są tu również stany lękowe. Wiążą się one z ogromną ilością odbieranych przez chorego wrażeń, które przytłaczają, a które bardzo często są ze sobą sprzeczne. Sprawia to, że chory nie jest w stanie odróżnić tego, co dzieje się w jego głowie, od tego, co dzieje się w rzeczywistości.

Skąd się bierze schizofrenia?

Ustalenie przyczyn tej choroby to ważna sprawa, jednak nie zawsze takie zadanie okazuje się być prostym w realizacji. A przecież postawienie diagnozy jest bardzo ważne i ma ogromny wpływ na dalsze postępowanie z chorym. Choroba ta, mimo licznych badań, nadal pozostaje zjawiskiem dość tajemniczym. Wiadomo, że nie ma tu przyczyn organicznych. Udało się jedynie znaleźć powiązania pomiędzy ujawnieniem się choroby, a takimi czynnikami, jak choroba psychiczna lub też alkoholizm jednego z rodziców, ciężkie przeżycia oraz problemy związane z funkcjonowaniem rodziny chorego. W przypadku osób dorosłych do ujawnienia się choroby bardzo często dochodzi wskutek takich wydarzeń, jak rozwód czy też nagła utrata ważnej dla chorego pracy. Są to jednak czynniki, które nie wywołują choroby, lecz przyczyniają się do jej ujawnienia. Ponieważ choroba ta bardzo często pojawia się w rodzinach, istnieją przypuszczenia, że może być ona uwarunkowana genetycznie.

Jak wygląda leczenie tej choroby?

Schizofrenia jest chorobą, którą bardzo trudno jest pokonać. Odpowiednia terapia jest tu niezbędna. Dobre efekty w wielu przypadkach przynosi terapia zajęciowa oraz socjoterapia. By takie leczenie przyniosło odpowiednie efekty, w terapii powinna brać też udział najbliższa rodzina chorego. Często taką terapię trzeba połączyć ze stosowaniem leków. Są to silne leki psychotropowe, które pozwalają żyć w miarę normalnie. Trzeba je jednak systematycznie przyjmować, a leczenie farmakologiczne bardzo często trwa przez wiele lat. I tu potrzebne jest wsparcie ze strony rodziny, gdyż wielu chorych ma poważne problemy z systematycznym przyjmowaniem leków w odpowiednich dawkach. A są to leki silne, w przypadku których pomyłki mogą mieć poważne konsekwencje.


Inne choroby: