Regulamin serwisu internetowego Hipochondryk.pl

Definicje

Administrator - osoba fizyczna dbająca o prawidłowe funkcjonowanie serwisu Hipochondryk.pl. Kontakt z administratorem dostępny jest poprzez email: kontakt@Hipochondryk.pl

Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.Hipochondryk.pl. Witryna ma formę czatu.

Użytkownik - osoba pełnoletnia lub w przypadku zgody opiekunów osoba niepełnoletnia korzystająca z Serwisu.

Postanowienia ogólne

§1
Używanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

§2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

§3
Użytkownik oświadcza, że ma wszystkie niezbędne prawa do umieszczanych treści.

§4
Administrator zastrzega prawo do blokowania dostępu do Serwisu dla osób, które nie wykazują się odpowiednią kulturą.

§5
Serwis internetowy Hipochondryk.pl nie arhiwizuje danych dotyczących rozmowy, a w szczególności danych takich jak IP czy historia rozmowy.

§6
Użytkownik oświadcza, że nie będzie umieszczał w Serwisie treści niezgodnych z polskim prawem i dobrymi obyczajami.

§7
Administracja zastrzega sobie prawo do umieszczania wiadomości reklamowych oraz informacyjnych w logu rozmowy.

§8
Zabrania się użytkownikowi wysyłania wiadomości o treściach reklamowych.

§9
Pod żadnym pozorem nie wolno działać na szkodę w działaniu strony, takie zachowania/czyny będą karane bezwarunkowym zablokowaniem dostępu na stronę lub karą pieniężną za wyrządzone szkody.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z wcześniejszym poinformowaniem Użytkowników informacją w Serwisie. Osoby nie akceptujące postanowień tego regulaminu nie mogą korzystać z Serwisu.